21 มกราคม 2566

โครงการ แบ่งปันน้ำใจ พื้นที่ห่างไกลได้ไออุ่น ประจำปี 2023

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด ได้จัดโครงการ "แบ่งปันน้ำใจ พื้นที่ห่างไกลได้ไออุ่น" ประจำปี 2023 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน บริษัทฯ และแบ่งปันคืนสู่สังคม ร่วมบริจาค เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้ คุณอานิท ภักดี ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป เป็นตัวแทนในการมอบ ให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสะพานบุญ เปลี่ยนจากสิ่งของเหลือที่ใช้แล้วแต่สภาพดี เป็น “ค่าเทอม” ให้กับน้อง ๆ เพื่ออนาคต และชีวิตที่ดีของน้อง ๆ ต่อไป