11 มกราคม 2566

โครงการ F.C.P. ใส่ใจ พี่ให้น้อง ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด ได้จัดทำโครงการ F.C.P. ใส่ใจ พี่ให้น้อง ปีที่ 3 เพื่อมอบขวด กระบอกใส่น้ำดื่ม ให้กับเด็กนักเรียน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2023 โดยคุณเดวิด กาย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่าย-ปฏิบัติการ บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และคุณนวลจันทร์ วีระทัตพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด เป็นตัวแทนมอบของรางวัลสนับสนุนทั้ง 3 โรงเรียน ในครั้งนี้

1. โรงเรียนสุเหร่าแคราย ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2. โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
3. โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ (พายราษฎร์บำรุง) ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา