26 มิถุนายน 2563

กิจกรรม “26 มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2563

คณะทำงาน มยส. บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด ได้จัดกิจกรรม “26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2563 ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ทั้งโทษและอันตรายของยาเสพติดให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดผ่านทางบอร์ดสื่อสารบริเวณโรงอาหารบริษัท, ทาง E-Mail ภายใน,รวมทั้งช่องทาง Line ร่วมสแกน QR CODE ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของทางบริษัทฯ ภายใต้คำขวัญที่ว่า

“เอฟ.ซี.พี. ก้าวไกล พนักงานร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด” ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงาน เป็นอย่างดี