14 มกราคม 2563

โครงการ CSR บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการ CSR บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียน ดังนี้

1.) นักเรียนในชุมชน ต. คลองอุดมชลจร อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา
2.) โรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฏชนูทิศ) จ. สุโขทัย