9 มกราคม 2563

บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด ร่วมมอบอุปกรณ์ของรางวัล สนับสนุนกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด ร่วมมอบอุปกรณ์ของรางวัล สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

ดังนี้
1.) โรงเรียนสุเหร่าคู้ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2.) โรงเรียนสุเหร่าแคราย ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา