19 พฤศจิกายน 2562

บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด ร่วมมอบอุปกรณ์ของรางวัล สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานหารายได้

เพื่อบำรุงรักษาภาคศาสนา ให้กับโรงเรียนทางนำสู่สวรรค์ (มิฟตาฮุ้ลญันนะฮ์) ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา