12 พฤศจิกายน 2562

บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR "F.C .P ใส่ใจพี่ให้น้อง"

ณ.โรงเรียนบ้านคลองเจ้า (เสนะวัดราษฏร์วิทยา) ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัย และป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล