28 มิถุนายน 2562

บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR & มยส. ประจำปี 2562

1. กิจกรรมแบ่งบันอุปกรณ์การเรียน (CSR) ณ โรงเรียนวัดบางปลานัก ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2. กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน (มยส.) ณ โรงเรียนวัดไชยธารา ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ เสริมทักษะการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด