16 พฤศจิกายน 2561

ร่วมสมทบทุนมอบของรางวัลสนับสนุน กิจกรรมโรงเรียนทางนำสู่สวรรค์ (มิฟตาฮุ้ลญันนะฮ์)

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ร่วมสมทบทุนมอบของรางวัลสนับสนุน กิจกรรมโรงเรียนทางนำสู่สวรรค์ (มิฟตาฮุ้ลญันนะฮ์)
ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯและเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสุขภาพและอนามัยให้กับนักเรียน