2 กันยายน 2561

ร่วมสมทบทุนกิจกรรมเยาวชนมัสยิดเปรงมอเซ "มหกรรมกีฬาอีดิ้ลอัฎฮา สานสัมพันธ์แบ่งปันสู่น้อง"

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561
ร่วมสมทบทุนกิจกรรมเยาวชนมัสยิดเปรงมอเซ "มหกรรมกีฬาอีดิ้ลอัฎฮาสานสัมพันธ์แบ่งปันสู่น้อง"
มัสยิดสมอเซ ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีsและหว่างบริษัทฯและชุมชน