12 พฤษภาคม 2560

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Repelin Spray (สเปรย์ฉีดกันยุง) ส่งตรง...ลงใต้ จ.นราธิวาส

ส่งมอบให้ทหารชายแดนภาคใต้ "หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 33 จ.นราธิวาส" ประสานงาน โดย พ.จ.ท.สุรัช นกแก้ว