ตำแหน่งงาน

หน้า จาก 3
ตำแหน่ง
Graphic design
จำนวน
1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียด

คุณสมบัติ:

  • จบปริญญาตรีทางด้านการออกแบบสาขาศิลปกรรม / นิเทศน์ศิลป์ / ศิลปอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์และผลงานด้านออกแบบ 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และสนุกกับงาน
  • มนุษยสัมพันธ์  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

Job description  :

  • คิดและสร้างสรรค์งานการสื่อสารให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • ออกแบบสร้างสรรค์สื่อ online  ( facebook  , line@ , Advertorial, ETC)
  • ออกแบบสร้างสรรค์สื่อ offline  (Banner , Print ad ,ETC ) 
  • สามารถจบ Artwork ได้เอง


ส่ง CV และ Portfolio มาที่: Marketing@fcpco.com
สถานที่ทำงาน: บริษัท เอฟ. ซี. พี. จำกัด  อาคารเชียร์วิว่า ถนนลาดกระบัง

 

วันที่อัพเดท : 22 สิงหาคม 2560