ตำแหน่งงาน

หน้า จาก 3
ตำแหน่ง
ลูกค้าสัมพันธ์
จำนวน
1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียด


ดูแลงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทำกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า


คุณสมบัติที่ต้องการ

  1. เพศหญิง อายุ 23 – 28   ปี
  2. ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในงาน Customer  Service  อย่างน้อย 2 ปี
  4. ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ น้ำเสียงไพเราะ บุคลิกภาพดี
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Social  Media)

 

วันที่อัพเดท : 22 สิงหาคม 2560