Bain

สรรพคุณสินค้า เป็นน้ำมันสกัดจากปลาทูน่าซึ่งอุดมด้วย DHA ที่มีความเข้มข้น
สูงถึง 70%, มีค่าทางชีวภาพสูง (High bioavailability),
สามารถดูดซึม และคงตัวอยู่ในกระแสเลือดได้นาน, DHA
เป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์สมอง จอรับภาพในดวงตา
รวมถึงกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อไมอีลินรอบเส้นใยประสาท,
มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมองและสายตา
วิธีรับประทาน เด็กอายุ 1-12 ปี รับประทาน DHA 20 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก.
หญิงตั้งครรภ์ รับประเทาน DHA วันละ 200 มก. (1 แคปซูล)
หญิงให้นมบุตร รับประทาน DHA วันละ 200 มก. (1 แคปซูล)
ผู้ใหญ่ รับประทาน DHA วันละ 200-400 มก. (วันละ 2-3 แคปซูล)
ส่วนประกอบสำคัญ น้ำมันปลาทูน่า 250 มก.
DHA 70% 175 มก.
EPA 10% 25 มก.
สถานที่วางจำหน่าย ร้านขายยาและร้านวัตสัน ทั่วประเทศ
ขนาดที่จำหน่าย ขนาดบรรจุ 30 แคปซูล